5 דקות של קריאה, יתנו לכם חומר מחשבה עד מחר. קבעו עתים לתורה!

למה נברא העולם?

אור אין סוף כתב הרב ז"ל, הרב חיים ויטאל, בעץ חיים שער א, וזה לשונו, דע כי טרם נאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון

למדו עוד>>>