הגלגולים ושורש הנשמה

 23.9.19​

ספר היצירה 77

15.10.19

זוהר פרשת בראשית

15.10.19​

סוכות סידור הרש"ש בכולל

15.10.19

סוכות דרוש הדעת בכולל

15.10.19

סוכות דרוש הדעת

15.10.19

סוכות סידור כוונות הרש"ש

10.10.19

השיעור לעילוי נשמת